Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft och Södra startar biobränsleföretag

26 mars, 2015

(Lysaker / Tofte 16 februari 2015) Statkraft och Södra har startat ett bolag för att etablera framtida produktion av andra generationens biobränslen. Bolaget heter Silva Green Fuel AS och ägs till 51% av Statkraft och 49% av Södra. Biobränslen kan bli ett viktigt bidrag till att uppnå nationella och internationella mål för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.

Första uppgiften för det nya bolaget är att hitta en kostnadseffektiv teknik för lönsam industriell produktion av andra generationens biobränslen baserade på skogsråvara. Under tiden kommer framtida initiativ vara beroende av att myndigheter underlättar för ökad användning av biobränslen genom skatteförändringar och attraktiva incitament.

- Statkraft ser biobränslen som en spännande affärsutveckling inom förnybar energi. Samarbetet med Södra, genom Silva Green Fuel AS, är en bra grund för att utarbeta olika teknologier, säger Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef Statkraft.

- Södra följer med stort intresse den teknikutveckling och de affärsmöjligheter som uppstår vid användning av skogsråvaror för industriell produktion av koldioxidneutrala bränslen. Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Statkraft och ser fram emot att förena de två bolagens expertis och erfarenhet i detta projekt, säger Lars Idermark, koncernchef Södra.

Köper fabriksområdet i Tofte

Statkraft har tagit över samtliga aktier i Södra Cell Tofte AS, som äger det tidigare industriområdet vid Tofte. Industriområdet ligger i östra Norge och har en etablerad infrastruktur kan hantera stora mängder virke. Statkraft planerar därför också handel med biomassa från Tofte till befintliga biomassakraftverk i grannländerna.