Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft AS: Resultat för andra kvartalet 2015

13 Aug, 2015

Underliggande verksamheter solida - Nedskrivningar och valutaeffekter gav negativt nettoresultat.

(Oslo den 23 juli 2015) Under det andra kvartalet 2015 uppnådde Statkraft ett underliggande [1] rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 2633 miljoner norska kronor, en ökning med 105 miljoner norska kronor jämfört med motsvarande period 2014. Kvartalsresultatet är negativt på grund av nedskrivningar och valutaeffekter.

De genomsnittliga nordiska elpriserna var 20,7 EUR/MW vilket är 19 procent lägre än under motsvarande period förra året. Lägre priser uppvägdes av högre elproduktion, ökade bidrag från marknadsoperationer i Norden och internationell vattenkraft.

"Med tanke på marknadens utveckling är det underliggande rörelseresultatet stadigt, men de framtida fortsatt låga elpriserna har medfört nedskrivningar", säger Statkrafts vd Christian Rynning-Tønnesen

Nettoresultatet uppgick till -2042 miljoner NOK, en minskning med 2080 miljoner norska kronor jämfört med andra kvartalet 2014. Minskningen beror på nedskrivningar till följd av lägre långsiktiga prisprognoser och negativa valutaeffekter. Statkraft värderar de minskade vindkrafttillgångarna i Sverige till 1820 miljoner NOK och vattenkraftstillgångar i Indien till 384 miljoner NOK. Valutaeffekterna uppgick till -2.040 miljoner norska kronor i finansiella poster. Valutaeffekterna motverkades till stor del av positiva omräkningseffekter i eget kapital.

Statkraft har beslutat att uppgradera Øvre Røssåga vattenkraftverk i Nord-Norge. Uppgraderingen är den sista delen i en fullständig modernisering av kraftverkssystemet Røssåga med en total investering på 2,2 miljarder norska kronor.

Styrelsen beslutade i juni att inte investera i de planerade landbaserade vindkraftsprojekten Fosen och Snillfjord i Norge på grund av bristande lönsamhet. Statkraft med partners har inlett en ny studie för att undersöka en alternativ plan för vindkraftens utveckling i samma områden. Resultatet av studien kommer att utgöra en grund för att bedöma om det är möjligt att uppnå lönsamhet.

Statkrafts position i Turkiet stärktes i och med slutförandet av vattenkraftverket Kargi på 102 MW. Köpet av aktier i det brasilianska företaget Desenvix Energias Renovaveis SA genomfördes 13 juli. Statkrafts nya ägarandel är 81,3%. Desenwix utvecklar vattenkraft och vindkraft och har en installerad kapacitet på 316 MW.

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största producent av förnybar kraft och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en global marknadsaktör inom energihandel. Statkraft har 4200 anställda i mer än 20 länder