Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Omtag gällande utbyggnadsstopp i Norge

25 Jun, 2015

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi och Statnett har kommit överens om att göra en ny bedömning av möjligheterna att utveckla vindkraftprojekt på totalt 1000 MW i Mitt-Norge.

Planen är att göra en gemensam värdering av alla relevanta vindkraftsprojekt som de fyra aktörerna har i Mitt-Norge, inklusive alla aktuella tillståndsgivna projekt i Fosen Vind AS, SAE Vind DA och Sarepta Energi AS. Parterna kommer undersöka möjligheterna att bygga ett nytt vindkraftsprojekt i slutet av september i år.

Planen bygger på att Statnetts ansökan om en ettårig förlängning av deras konsession beviljas, eftersom parterna behöver denna tid för det nya projektet. Planen är att upp till 750 MW vindkraft byggs norr om Trondheimsfjorden och minst 250 MW vindkraft byggs söder om Trondheimsfjorden.

Om den nya projektomsättningen visar sig lönsam, kan ett investeringsbeslut fattas i första kvartalet nästa år.

Omtaget i planerna avser endast Norge. För Statkrafts projekt i Sverige kvarstår investeringsstoppet enligt tidigare besked.