Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Omtag gällande utbyggnadsstopp i Norge

25 juni, 2015

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi och Statnett har kommit överens om att göra en ny bedömning av möjligheterna att utveckla vindkraftprojekt på totalt 1000 MW i Mitt-Norge.

Planen är att göra en gemensam värdering av alla relevanta vindkraftsprojekt som de fyra aktörerna har i Mitt-Norge, inklusive alla aktuella tillståndsgivna projekt i Fosen Vind AS, SAE Vind DA och Sarepta Energi AS. Parterna kommer undersöka möjligheterna att bygga ett nytt vindkraftsprojekt i slutet av september i år.

Planen bygger på att Statnetts ansökan om en ettårig förlängning av deras konsession beviljas, eftersom parterna behöver denna tid för det nya projektet. Planen är att upp till 750 MW vindkraft byggs norr om Trondheimsfjorden och minst 250 MW vindkraft byggs söder om Trondheimsfjorden.

Om den nya projektomsättningen visar sig lönsam, kan ett investeringsbeslut fattas i första kvartalet nästa år.

Omtaget i planerna avser endast Norge. För Statkrafts projekt i Sverige kvarstår investeringsstoppet enligt tidigare besked.