Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tillstyrkan av vindkraftsprojektet Åby-Alebo

12 Mar, 2014

Statkraft Södra Vindkraft ABs Vindpark Åby-Alebo har tillstyrkts av Mönsterås kommun.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förväntas lämna beslut om tillstånd för projektet under februari 2014.