Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Tillstyrkan av vindkraftsprojektet Åby-Alebo

12 Mar, 2014

Statkraft Södra Vindkraft ABs Vindpark Åby-Alebo har tillstyrkts av Mönsterås kommun.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förväntas lämna beslut om tillstånd för projektet under februari 2014.