Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Tillstånd för Örken

12 Mar, 2014

Miljöprövningsdelegationen i Hallands län har gett Statkraft Södra Vindkraft AB tillstånd att bygga vindpark Örken.

Tillståndet innebär att man kan bygga 25 vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter i Halmstad och Hylte kommuner. Beslutet är överklagat.