Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nya beslut i Ljunganprojektet för att ta reda på hur laxen mår

19 maj, 2014

Nu har ytterligare beslut tagits i Ljunganprojektet om vilka insatser Statkraft och de andra aktörerna ska genomföra i det ekologiska kartläggningsarbetet. Bland annat har beslut tagits om att samarbetet kring kartläggningen av fiskbeståndet ska utvecklas.

Statkraft startade i början av året Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk. Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna, så som vattenflöde och bottenstruktur, påverkar biologin i området. Nu har ytterligare beslut tagits om vilka insatser Statkraft och de andra aktörerna ska genomföra i kartläggningsarbetet. Bland annat har beslut tagits om att samarbetet kring kartläggningen av fiskbeståndet ska utvecklas. Det första steget, att öka kunskapen kring älvens hydrologi är redan igång.

Förra veckan samlade Statkraft alla aktörer som ingår i samarbetsprojektet; Ljunganfiskarna, Länsstyrelsen, Fiskevårdsområdena Tuna Östra och Nedre Ljungan och Sundsvalls kommun för att bestämma vilka insatser som ska göras i kartläggningsarbetet. Samarbetsviljan var god, vilket inte minst beslutet om samarbete kring den fiskeundersökningen som länsstyrelsen ska utföra visar.

- Det är glädjande att samarbetsprojektet löper vidare och att vi nu kan börja arbeta med de insatser som vi har planerat för. Vi på Statkraft som sköter flödet i vattnet kan bidra till att projektet får ut så mycket som möjligt genom att vi anpassar vattenflödena under tiden undersökningar genomförs. Vi passar också på att bistå med vår personal som har lång erfarenhet och kompetens, säger Per Nordlund, regiondirektör på Statkraft Sverige.

Under mötet fick projektgruppen även en genomgång av resultatet från en nyutvecklad hydrologisk analys utförd av ett forskningsinstitut i Norge. Resultatet kommer att användas som grund för att förstå miljömässiga konsekvenser. Analysen visar att flödet nedströms Viforsen är förhållandevis stabilt och har en naturlig variation, men också att vårfloden är begränsad och flödet är högre under vintertid.

Vidare under året planeras fältarbete till augusti-september. Då ska fiskundersökningen utföras samt en kartläggning av bottenstruktur och vilka olika typer av habitat som finns i älven. Projektgruppen kommer att vara delaktig under fältarbetet tillsammans med forskare från Norge. Utgångspunkten för kartläggning av bottenstruktur och habitat är en metodik utvecklad i Norge och kommer att genomföras från båt och med hjälp av dykare.   I december 2014 ska analysen av kartläggningsarbetet vara klar.