Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Nya äventyr för 130 000 laxar i Lagan och Nissan

14 Apr, 2014

Statkraft sätter under de kommande två veckorna ut totalt cirka 130 000 laxsmolt (laxungar) i Lagan och Nissan. Smolten väntas ge sig ut på resande fot till de större haven i tre år innan de återvänder till sina hemmavatten. Utsättningen i Nissan kommer att ske i Halmstad och Sennan. Utsättningen i Lagan kommer att ske vid Statkrafts laxodling i Laholm.

– Vår laxodling bidrar till ett stabilt tillstånd av den halländska laxen och goda fiskemöjligheter. Vi kompenserar delvis det bortfall i fisket som utbyggnaden av vattenkraften gett upphov till, säger Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig vid Statkrafts laxodling i Laholm.

Varje år sätter Statkraft ut 90 000 laxsmolt i Lagan och 28 000 smolt i Nissan. I år kommer Statkraft sätta ut totalt cirka 130 000 smolt i de båda halländska åarna.

Själva odlingen av laxen har skett vid Statkrafts laxodling intill kraftverket i Laholm där både befruktning och uppfödning av ynglen genomförts.

När Statkraft satt ut fiskarna startar ett spännande livsäventyr för de hallandsfödda laxungarna. Redan efter 15 dagar beräknas de passera Skagens udde på sin resa till matförråden i nordvästra Atlanten. Om ett till tre år förväntas de sedan återvända till sina hemtrakter i Lagan och Nissan, betydligt större, leksugna och klara att reproducera sig.

Massmedier är varmt välkomna att närvara när Statkraft sätter ut smolten. I samband med utsättningen kommer det finnas möjligheter att ta foton. Kontakta fiskodlingsansvarig Daniel Axelsson för exakta tider och platser de aktuella dagarna.

17/4 släpps 8500 smolt ut i Nissan. Plats: Halmstad

22/4 eller 23/4 släpps 95-100 000 smolt ut i Lagan. Plats: Laholm, Statkrafts laxodling

23/4 släpps 19 000 smolt ut i Nissan uppströms Sperlingsholm. Plats: Sennan

För ytterligare frågor: Daniel Axelsson, fiskodlingsansvarig vid Statkrafts laxodling i Laholm 076-7717401 Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft, 070-5213116