Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft utreder oklarheter kring avtal med SMHI

14 nov., 2013

Organisationen Älvräddarna har lämnat in en polisanmälan mot Statkraft för avvikelser från vattenregleringsbestämmelser i Ljungan nedströms Viforsen.

Bakgrunden är att Statkraft den 20 augusti på grund av stora tappningsändringar i Ljungan, som vi delvis inte råder över, tvingades bromsa tappningen i Viforsen kraftigt för att undvika att underdämma sjön Marmen uppströms kraftverket. Vattendomen för Viforsen säger i princip att kraftverket skall köras så att den korttidsreglering som förekommer uppströms inte skall märkas nedströms Viforsen. Detta har vi tillämpat genom att vi aldrig gör större tappningsförändringar än 5 m3/s under en timme, en regel som vi ärvt av tidigare kraftverksägare. Denna regel är en så kallad ”självpåtagen restriktion” som inte finns inskriven i någon vattendom. Vattendomen säger endast att Ljungan skall vara återreglerad nedströms Viforsen.

Statkraft har nolltolerans mot avvikelser från vattendomar och anmäler samtliga avvikelser gentemot vattendom till Länsstyrelsen. Den avvikelse från den självpåtagna restriktionen som gjordes den 20 augusti är så omfattande att Statkraft uppfattar det som att vi också brutit mot vattendomen. Vi anmälde därför denna händelse till Länsstyrelsen enligt de rutiner vi har som innebär att vi anmäler varje avvikelse.

Det har nu visat sig att det finns en överenskommelse mellan tidigare kraftverksägare och SMHI från år 2000 om att tappningsförändringen under ett dygn inte skall överstiga 45 m3/s. Det är denna överenskommelse som det visat sig att vi brutit mot vid ett antal tillfällen under 2011 och 2012, vilket Älvräddarna nu polisanmält oss för.

Vi har inte haft kännedom om denna överenskommelse förrän helt nyligen. Överenskommelsen är dokumenterad genom handgjorda ändringar i ett brev från mars 1997, och ger ett informellt intryck. Det är olyckligt att överenskommelsen inte kommit fram tidigare i kompetensöverföringen mellan Statkraft och den tidigare ägaren. Orsaken till det är okänd och Statkraft utreder nu detta närmare. Fortsättningsvis följer vi dock överenskommelsen.