Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Produktionsrekord för andra året i rad

14 Nov, 2013

Statkraft i Sverige slog under 2012 produktionsrekord för andra året i rad, detta år med nära 1 TWh mer än beräknad normalårsproduktion.

Produktionsrekordet slogs i följande vattendrag: Skellefteälven, Umeälven, Gideälven, Moälven, Nätraån, Åseleälven, Fjällsjöälven, Indalsälven och Ljungan.

En orsak till produktionsrekordet är välfyllda vattenmagasin, men även god tillgänglighet i våra kraftverk har bidragit. Vid haverier har vi arbetat hårt med att minimera tiden för bortfallet och därmed kunnat använda stora delar av vattnet.

Trots den höga produktionen så minskade intäkterna på grund av de relativt låga elpriserna. Det visar att en hög vattenkraftproduktion är bra för elkunderna.

Magasinslägena är just nu något lägre än i fjol vid samma tidpunkt men ändå högre än normalt. Tillsammans med i princip fullt tillgängliga anläggningar indikerar det en produktionsnivå över det normala även det kommande halvåret.