Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Produktionsrekord för andra året i rad

14 nov., 2013

Statkraft i Sverige slog under 2012 produktionsrekord för andra året i rad, detta år med nära 1 TWh mer än beräknad normalårsproduktion.

Produktionsrekordet slogs i följande vattendrag: Skellefteälven, Umeälven, Gideälven, Moälven, Nätraån, Åseleälven, Fjällsjöälven, Indalsälven och Ljungan.

En orsak till produktionsrekordet är välfyllda vattenmagasin, men även god tillgänglighet i våra kraftverk har bidragit. Vid haverier har vi arbetat hårt med att minimera tiden för bortfallet och därmed kunnat använda stora delar av vattnet.

Trots den höga produktionen så minskade intäkterna på grund av de relativt låga elpriserna. Det visar att en hög vattenkraftproduktion är bra för elkunderna.

Magasinslägena är just nu något lägre än i fjol vid samma tidpunkt men ändå högre än normalt. Tillsammans med i princip fullt tillgängliga anläggningar indikerar det en produktionsnivå över det normala även det kommande halvåret.