Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Nu levereras vindturbinerna till Stamåsens vindpark

14 Nov, 2013

I juli påbörjades leveransen av 26 vindturbiner till Statkraft och SCAs vindkraftpark Stamåsen som ligger i Sollefteå och Strömsunds kommuner. Driftsättning kommer att ske successivt under hösten 2012 med en installerad effekt på 60 MW.

Första etappen av Stamåsens vindpark utgörs av 26 vindturbiner med en effekt på vardera 2,3 MW. Anläggningen har en installerad effekt på 60 MW och väntas producera cirka 200 GWh per år. Totalt kommer Stamåsens vindkraftspark omfatta 50 vindturbiner med en installerad effekt på 115 MW.

Leveranserna kräver noggranna förberedelser och innebar bl.a. att vindturbinernas 55 meter långa och 12 ton tunga vingar transporteras med lastbil från Köpmanholmen till Stamåsen. Vindkraftverken kommer att ha en höjd på 115 meter och tornen levereras i delar som kommer att sättas samman på plats. Utöver detta omfattar leveransen turbiner och generatorer m.m.  Frakten beräknas pågå fram till och med oktober.

Vindkraftsparken byggs och kommer att drivas av Statkraft SCA Vind AB. Bolaget ägs till 60 procent av Statkraft och 40 procent av SCA.

Stamåsens vindkraftspark är en av Statkraft SCA Vind AB:s sju planerade vindparker i Jämtland och Västernorrland. Tillståndsansökningarna omfattar totalt 490 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2 600 GWh. Med Stamåsens vindkraftspark stärker Statkraft ytterligare sin position som den främsta producenten av förnybar energi i Europa.

För mer skriftlig information om projekten: http://www.vindkraftnorr.se