Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

El från Statkraft till turkiska hem

14 Nov, 2013

Denna vecka levererar Statkraft för första gången egenproducerad, ren vattenkraft i Turkiet. Kraftverket Cakit är Statkrafts första vattenkraftverk i landet, där efterfrågan på el väntas fördubblas fram till 2020. Statkraft planerar fler större vattenkraftverk i Turkiet.

– Statkrafts satsning i Turkiet har god lönsamhet och bidrar till en större produktion av ren energi. Den skapar också arbetstillfällen och utveckling lokalt, säger Christian Rynning-Tønnesen, Statkrafts koncernchef.

Från och med denna vecka kommer kraftverket Cakit att leverera el till den turkiska spotmarknaden. Cakit var ett av flera projekt som Statkraft köpte från företaget Yesil Enerji för 640 miljoner norska kronor i juni förra året. Utbyggnaden av Cakit var redan igång vid övertagandet och Statkraft har under det gångna året färdigställt anläggningen och satt den i drift. Cakit är ett vattenkraftverk med 20 MW i installerad effekt och kommer i genomsnitt att producera 95 GW årligen. Det motsvarar elförbrukningen i 32 000 turkiska hushåll.

Planerar fler kraftverk

Statkraft arbetar med ytterligare tre projekt i Turkiet. Om samtliga byggs ut kommer anläggningarna att ha en gemensam effekt på ungefär 550 MW och en genomsnittlig produktionskapacitet på ca 1 800 GW årligen. Totalt omfattar detta investeringar på ungefär 4,5 miljarder norska kronor. Byggandet av Statkrafts nästa kraftverk i Turkiet, Kargi, planeras starta senare i år. Kargi vattenkraftverk ligger i Svartahavsregionen och planeras ha en effekt på 102 MV, vilket är fem gånger mer än Cakit.

Turkiet är en tillväxtmarknad för vattenkraft

Turkiet har en stor potential för utveckling av förnybar energi och kan bli en av de ledande nationerna inom området. Årligen förbrukas omkring 200 TWh el i Turkiet, men efterfrågan väntas öka till uppemot 400 TWh fram till 2020. Idag är nästan 20 procent av kraftproduktionen i Turkiet baserad på vattenkraft och potentialen för att bygga ut ny vattenkraft i landet är stor.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft, solenergi och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft utvecklar också havsenergi, saltkraft och andra nya energilösningar. Koncernen hade 2009 en omsättning på 31,2 miljarder SEK. Statkraft har närmare 3 400 medarbetare i mer än 20 länder.