Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft höll biobränsleseminarium i Stockholm

14 Nov, 2013

I vår fortsatta ambition att skapa finansiella affärer inom fasta biobränslen höll Statkraft Financial Energy ett biobränsleseminarium i Stockholm november. De 30 deltagarna fick lära sig mycket om finansiell handel och om vad Statkraft kan erbjuda inom riskminimering av råvaror.

-Syftet med seminariet var att informera om vår verksamhet både vad gäller finansiell och fysisk handel. Vi ville beskriva för deltagarna hur handel med en fysisk råvara, i detta falla biobränsle, kan utvecklas till att även bli finansiell och vad Statkraft kan erbjuda kunder inom detta område” säger Per Rosenqvist, VD för Statkraft Financial Energy.

Seminariet riktade sig till våra existerande och potentiella kunder inom skogs- och pelletsindustrin, banksektorn samt energibolag med bioeldade värmeverk.. Föredragshållarna koncentrerade sig på teman direkt relaterade till fysisk och finansiell handel med biobränslen. Bland ämnena belystes olika biobränsleindex av Matti Sihvonen från FOEX. Per Graesén, Södra Skogsägarna, talade om prisdrivare i biobränslemarknaden. Statkrafts Einar Hoffart talade om hantering av biobränslen och Pär Melander från Handelsbanken beskrev hur finansiell handel med biobränslen skulle kunna gå till. Mycket uppskattat var Handelsbankens chefekonom Jan Häggströms beskrivning av shipping- och råvarumarknadernas påverkan på världsekonomin och utvecklingen i Sydostasien med tonvikt på Kina.

Seminaret avslutades med en paneldiskussion med Einar Hoffart, Statkraft, Roger B. Johansson, Sveaskog, Robert Aulin, Bestwood och Martin Evans, Chicago Mercantile Exchange. Moderator var Bernhard Rost, Statkraft. Dagen avslutade med en buffé med mingel.