Sök

Vill du begränsa resultaten, försök att kombinera din sökning med andra nyckelord..

Du sökte efter "". Detta resulterade i 35 träffar.
 • Statkraft satsar på forskning inom vattenkraft

  Måndagen 30 januari invigdes forskningscentret HydroCen i Trondheim, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till ... resterande från övriga forskningspartners. Statkraft är partner till det nya forskningscentret. Kontaktpersoner: Hege Brende, centerledare för HydroCen Tele: (+47) 907 47 989  Astrid Bjerkås, kommunikationsansvarig

 • Grön Kontakt storsatsar i Sverige

  Laddföretaget Grön Kontakt etablerar sig nu i Sverige. Företaget har funnits i Norge i tio år och kommer från och med nu att erbjuda laddlösningar för olika ... Energi. Företaget har partneravtal med Coop, Olav Thon Gruppen, Umoe restaurants och Circle K Kontaktpersoner Ole Henrik Hannisdahl Vd Grønn Kontakt AS Tel: +47 977 82 677. E-post: ohh@gronnkontakt.no Per

 • Nu sätts Mörttjärnberget i drift

  Vindpark Mörttjärnberget tas i drift – 37 nya vindkraftverk i Norrlands största vindkraftsprojekt Bild på Mörttjärnbergets vindpark Idag invigs vindparken Mörttjärnberget som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består ... finnas för nedladdning från samma websida. För rörliga bilder, kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.

 • Mörttjärnberget sätts i drift

  Vindpark Mörttjärnberget tas i drift – 37 nya vindkraftverk i Norrlands största vindkraftsprojekt Mörttjänbergets vindpark Idag invigs vindparken Mörttjärnberget som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt. Parken består av 37 ... finnas för nedladdning från samma websida. För rörliga bilder, kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner.

 • Vindpark Stamåsen tas i drift

  Vindpark Stamåsen tas i drift - första delen i Norrlands största vindkraftsprojekt 26-9-2013 Idag invigs vindparken Stamåsen som är en del av Norrlands största ... finnas för nedladdning från samma websida. För rörliga bilder, kontakta någon av ovanstående kontaktpersoner. Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent

 • LUEN_Faktaark_tcm10-16064.pdf

  Nord-Norge. Vi investerer for 20 milliarder i landsdelen og vi ønsker flere leverandører fra nord. KONTAKTpErsONEr: Ole Edvard Pedersen, StatnEtt t: 23 90 35 40 M: 908 47690 ole.pedersen@ statnett.no Bjørnar

 • statkrafts-leveregler-for-leverandorer_2016.pdf

  eller hva som er riktig adferd i lys av disse, skal vedkommende søke råd og ta opp saken med sin kontaktperson i Statkraft. Leverandører kan også kontakte Statkrafts innkjøpsavdeling eller avdelingen for

 • Överenskommelse nådd mellan Statkraft SCA Vind AB och Jijnjevaerie sameby

  Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) och Jijnjevaerie sameby har nått en överenskommelse om ersättning för de skador och intrång som blivit av de vindparker som SSVAB har byggt i Västernorrland och Jämtlands län ... vd SSVAB. För ytterligare frågor: Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft, 070-5213116 Kontaktperson Jijnjevaerie sameby, Marianne Persson, 076-844 88 58

 • Nyhetsbrev Roan vindpark nr 2-2016.pdf

  Reppkleiva. Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggings- organisasjon for Roan vindpark er: Byggeleder Statkraft: Halvor

 • Nyhetsbrev 2 utbygging Roan vindpark final.pdf

  Reppkleiva. Dersom du har spørsmål som gjelder utbyggingsaktivitetene, ta gjerne kontakt med oss. Kontaktpersoner i Statkrafts utbyggings- organisasjon for Roan vindpark er: Byggeleder Statkraft: Halvor

 • NY_AtB_Ranheimsvn.pdf

  og beplantning planlegges i mai 2016. Ytterligere informasjon For informasjon om arbeidet, kontaktpersoner og detaljerte tidsplaner se våre internettsider, www.statkraftvarme.no/omstatkraftvarme/utbygging

 • Suldalslågen- samfunnsmessige forhold og vannføring_tcm10-4163.pdf

  ......................................................................................15 7 KONTAKTPERSONER ....................................................................................15 8 KONTAKTEDE ... utviklingen kan ha påvirket andre interessers mulighet for behovtilfredsstillelse. Liste over kontaktpersoner finnes bak i rapporten. Fakta om Suldal kommune Areal: 1.727 km2 – den største kommunen

 • Sikring mot legonella rapport 2018.pdf

  EMER TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER STATKRAFT VARME AS OPPDRAGSLEDER Kristian Malvig KONTAKTPERSON Åmund Utne UTARBEIDET AV Mads Borge KOORDINATER ANSVARLIG ENHET Multiconsult ASA GNR./BNR ... sikre mot legionella, men det er ikke hjemlet i noen lov. FHI ble kontaktet ved en av deres kontaktpersoner knyttet til Vannrapport 123. De kunne bekrefte at det som står i vannrapporten ikke er lovfestede

 • Kontraktsmal_tcm10-18423.pdf

  Leverandøren Statkraft Energi AS Postboks 200, Lilleaker Lilleakerveien 6 0216 Oslo Kontaktperson Kontaktperson Telefon Telefon Mobil Mobil e-post e-post

 • Statkrafts uppförandekod för leverantörer.pdf

  Leverantörskoden, eller hur man ska handla för att följa koden, ska man vända sig till sin kontaktperson på Statkraft. Leverantörer kan också kontakta Statkrafts Procurement Department eller Corporate