Sök

Vill du begränsa resultaten, försök att kombinera din sökning med andra nyckelord..

Du sökte efter "". Detta resulterade i 696 träffar.
 • Ringedalen kraftverk

  Ringedalen kraftverk Ringedalen kraftverket i Odda kommune sto ferdig høsten 2017. Eierandel: 100 % Produksjon: 60 GWh Effekt: 23 MW Kraftverket har to turbiner på 11,5 MW og  en middelproduksjon på ... utnytter et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er bygget i fjell, og miljøvirkningene av kraftverket er vurdert som svært små. Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig

 • Stamåsen Vindpark

  Stamåsens vindkraftverk i vinterskrud Stamåsen vindpark ligger i Strömsund och Sollefteå kommun, cirka 2,5 mil söder om Strömsund. Den begränsade nätkapaciteten i regionen gör att Stamåsen byggs stegvis ... invigdes i september 2013, finns 26 kraftverk i drift. Omfattning: 26 vindkraftverk á 2,3 MW. Total installerad effekt är 60 MW. Tillståndet medger 50 kraftverk, för resterande del pågår förprojektering

 • Brand i Hammarforsens kraftverk

  Brand i Hammarforsens kraftverk 12-1-2009 Söndagen den 11 januari ca kl 17 inträffade en brand i en växelriktare i Hammarforsens kraftverk i Indalsälven. Elden släktes av räddningstjänsten. Aggregatet

 • 4.02_Svartisen-kraftverk.svg

 • Omlöp vid Anundsjö kraftverk

  vara föregångare i energibranschen. Ett resultat av vårt miljöarbete är vårt omlöp vid Anundsjö kraftverk som invigdes i september 2015 efter flera års arbete. Omlöpet är Sveriges hittills längsta fiskvandringsväg ... bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka. Inom några år kommer yngre fisk (smolt) kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet. Där kan de växa till sig och sedan som

 • Gustavsbergs kraftverk är sålt

  Bild på Gustavsberg kraftstation fotat från ovan Statkraft har sålt Gustavsbergs vattenkraftkraftverk I Kilan, ett biflöde till Nissan. Köpare av kraftverket ... till Nissan. Köpare av kraftverket är Carl Tesdorpf, som sedan tidigare äger två mindre vattenkraftverk i närområdet. Överlåtelsen skedde fredag den 8 september. Gustavsbergs kraftverk har en normal årsproduktion

 • Alla våra kraftverk

  Här kan du söka bland alla kraftverk som Statkraftkoncernen driver. ... Här kan du söka bland alla kraftverk som Statkraftkoncernen driver.

 • Våre kraftverk 2013.pdf

  samlet sett den tiende største produsenten av vannkraft globalt. Konsernet har eierskap i 391 kraftverk med en samlet installert effekt på 17 607 MW (Statkrafts andel). Per teknologi fordeler den installerte ... milliarder kroner i opprustning Kraftverk og fjernvarmeanlegg i konsernet per 31.12.2013 11STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 Statkraft har eierandeler i 391 kraftverk over hele verden Total kapasitet er

 • Stamåsen vindpark

  Stamåsen vindpark Stamåsens vindpark Stamåsen vindpark ligger cirka 25 kilometer söder om Strömsund i Strömsund och Sollefteå kommuner i Jämtlands og Västernorrlands län. Ägarandel: 100 % oduktion: 200 ... Stamåsen vindpark invigdes i september 2013 och består av 26 kraftverk á 2,3 MW. Total installerad effekt är 60 MW. Tillståndet medger 50 kraftverk, för resterande del pågår förprojektering. Årsproduktion

 • Kraftverk 2014.pdf

  10 STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2014 Pro-rata 1 Regnskapsmessigkonsoliderte kraftverk Antall anlegg Kapasitet (MW) Antall anlegg Kapasitet (MW) KRAFTPRODUKSJON Vannkraft 335 14 686 230 13 127 Norge ... FJERNVARME Norge 25 551 25 596 Sverige 4 164 4 164 Sum fjernvarme 29 714 29 760 Kraftverk og fjernvarmeanlegg i konsernet per 31.12.2014 1) Statkrafts direkte og indirekte eierandeler

 • Alla våra kraftverk

  Alla våra kraftverk Här kan du söka bland alla kraftverk som Statkraftkoncernen driver. ... Alla våra kraftverk Här kan du söka bland alla kraftverk som Statkraftkoncernen driver.

 • 3.03_Alta-kraftverk.svg

 • 1.07_Hakavik-kraftverk.svg

 • Ökat vattenflöde från Långö Kraftverk

  Ökat vattenflöde från Långö Kraftverk 28-9-2011 (Värnamo, 28 september 2011) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning ... vattenflöde från Långö Kraftverk 28-9-2011 (Värnamo, 28 september 2011) Som ett led i dammsäkerhetsarbetet kommer Statkraft genomföra en provtappning genom dammluckorna i Långö kraftverk i Wrigstadsån. Provet

 • Konsesjonssøknad Vigdøla kraftverk_tcm10-16087.pdf

  Norman Kjærvik tlf: 57 68 92 07 Statkraft sitt regionkontor SØKNAD OM KONSESJON FOR VIGDØLA KRAFTVERK 12.04.2011 SAKSBEHANDLER/ADM.ENHET: TELEFON: E-POST: SIDE: Jan Riise/PGD 24 06 83 ... REF.: STED/DATO: 200800236 Oslo, 28.03.2011 Konsesjonssøknad for bygging av Vigdøla kraftverk i Jostedalen, Luster kommune i Sogn og Fjordane Bakgrunnen for denne søknaden er at Statkraft