Sök

Vill du begränsa resultaten, försök att kombinera din sökning med andra nyckelord..

Du sökte efter "". Detta resulterade i 431 träffar.
 • Statkrafts Lavutslippsscenario Rapport 2018 v3.pdf

  0 5 10 15 20 I dag Statkraft Lavutslipp 2040 IEA NPS 2040 Olje Gass Kull Kjernekraft Vannkraft IEA SDS 2040 IEA NPS Statkraft Lavutslipp …gjør at utslippskurven faller tidligere Globale energirelaterte ... 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 SolkraftHavvindLandbasert vind Vannkraft Primærenergi CO2 utslipp GDP Kraftforbruk Årlig gjennomsnittlig vekst Prosent, indeksert fra 2015

 • Styrets årsberetning.pdf

  nivået i 2015. I kombinasjon med vellykket energidisponering og større bidrag fra internasjonal vannkraft ga dette en solid underliggende EBITDA på 13,9 milliarder kroner. Lavere markedsforventninger ... satsingen til flere teknologier i noen utvalgte internasjonale markeder slik at det i tillegg til vannkraft også bygges posisjoner innen landbasert vindkraft og solenergi. Statkraft skal i tillegg styrke

 • Årsrapport 2016 Statkraft AS_NOR_small.pdf

  2016STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2016 Vi leverer ren energi Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft, og Europas største leverandør av fornybar energi. Selskapet genererer kraft fra vann-, vind- og ... investerte totalt 5,7 milliarder kroner i 2016. De største vedlikeholdsinvesteringene knyttet seg til vannkraft i Norden. De største investeringne i ny kapasitet omfattet vindkraft i Norge og i Storbritannia

 • Statkraft SF 2011 nor_tcm10-21401.pdf

  Statkraft hadde god tilgjengelighet for kraftverkene, men som følge av markedssituasjonen var vannkraft produksjonen lavere enn i 2010. Gasskraftproduksjonen var også lavere enn i 2010 som følge av perioder ... kraftproduksjon og markedsoperasjoner. π Internasjonal vannkraft. π Vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia. π Fjernvarme. π Småskala vannkraft i Norge. I 2011 nådde konsernet flere milepæler innen

 • Statkraft Bærekraftregnskap 2016.pdf

  Installert effekt per teknologi, kraftproduksjon MW 17 418 16 778 16 401 Herav vannkraft MW 14 075 13 464 13 273 Herav småskala vannkraft 2) MW 0 0 147 Herav vindkraft MW 703 647 488 Herav gasskraft 3) MW 2 600 ... teknologi og geografi 1) Enhet 2016 2015 2014 Installert effekt per teknologi, kraftproduksjon Vannkraft % 80.8 80.2 80.9 Vindkraft % 4.0 3.9 3.0 Gasskraft 3) % 14.9 15.5 15.9 Biokraft % 0.2 0.4 0.2 Installert

 • AR-NOR-AS2007_tcm3-8664_tcm10-962.pdf

  2007STATKRAFTS VIRKSOMHET Statkraft er ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og har gjennom sin satsing på innovasjon en klar ambisjon ... løsninger. Produksjon og utvikling Den største delen av Statkraftkonsernets produksjon kommer fra VANNKRAFT. Produksjonen foregår i 141 vannkraftverk i Norge, 19 i Sverige og fire i Finland. Statkraft

 • Statkraft SF 2015 LOW.pdf

  kraftprisene var lavere enn de har vært på 15 år. Bidraget fra vekstinvesteringer i Internasjonal vannkraft økte og markedsoperasjonene fortsatte å bidra betydelig til konsernets EBITDA. Alle segmentene ... Statkraft. Strategi Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh

 • 3 q sf 2007_tcm10-2158.pdf

  AG omfatter avtalen 1/3 av E.ON Sveriges vannkraftverk samt fleksibel produksjon av gasskraft, vannkraft og fjernvarme, hovedsakelig i Tyskland. Aktivaene som omfattes av byttehandelen utgjør en årlig ... Statkraft på om lag 14 milliarder kroner. Selskapet vil også utrede forutsetningene for å bygge ut vannkraft i fire vassdrag der SCA har fallrettigheter. I løpet av 3. kvartal var det førstegangs oppstart

 • Annual report 2016 Statkraft SF_small.pdf

  nivået i 2015. I kombinasjon med vellykket energidisponering og større bidrag fra internasjonal vannkraft ga dette en solid underliggende EBITDA på 13,9 milliarder kroner. Lavere markedsforventninger ... satsingen til flere teknologier i noen utvalgte internasjonale markeder slik at det i tillegg til vannkraft også bygges posisjoner innen landbasert vindkraft og solenergi. Statkraft skal i tillegg styrke

 • statkraft-as-arsrapport-2017.pdf

  ledere. Statkraft og Norfund ble enige om en byttehandel knyttet til sine andeler i internasjonal vannkraft. Kontinuerlig dialog med våre interessenter, som i Tyrkia hvor påvirkninger på landbruksarealer ... som bidrar til vekst og nye forretningsmuligheter. Med utspring i norsk natur og basert på ren vannkraft er Statkraft godt posisjonert for videre vekst innen fornybar energi og gjennom det bidra til

 • Statkraft AS Årsrapport 2017.pdf

  ledere. Statkraft og Norfund ble enige om en byttehandel knyttet til sine andeler i internasjonal vannkraft. Kontinuerlig dialog med våre interessenter, som i Tyrkia hvor påvirkninger på landbruksarealer ... som bidrar til vekst og nye forretningsmuligheter. Med utspring i norsk natur og basert på ren vannkraft er Statkraft godt posisjonert for videre vekst innen fornybar energi og gjennom det bidra til

 • PP_2_2015_NORSK_web.pdf

  konkurransekraft og kapital er nøkkelordene vi kan ta med videre. Statkraft har en 120 år lang historie i vannkraft og en svært betydelig kompetanse, også innenfor vindkraft og markedsoperasjoner. Vi har så langt ... positivt innstilt til vindkraft, viser Klimabarometeret til TNS Gallup. Dette er et av de største vannkraft prosjektene som settes i gang i Norge i år. 6 STATKRAFT NR 2 2015 NR 2 2015 PEOPLE & POWER 7

 • 1312 ExtRep Statkraft AS_nor-WEB_tcm10-29458.pdf

  fleksibel kraftproduksjon. Energihandel og tjenester. Vannkraft i fremvoksende markeder. Vindkraft. Fjernvarme. Innen nordisk vannkraft gjennomfører Statkraft mange store rehabiliteringer, og ... restrukturere og forlenge samarbeidet. Formålet er å styrke posisjonen innen vannkraft internasjonalt. Høyere inntekter fra vannkraft og vindkraft førte til et godt kvartalsresultat. Oppdatert strategi

 • 2 Q sf 2009_tcm10-2155.pdf

  samme periode i fjor. Lavere tysk gasskraftproduksjon falt sammen med redusert bidrag fra norsk vannkraft og ga et lavere underliggende resultat. I 1. halvår har Statkraft lagt grunnlaget for en styrket ... fornybar energi gjennom flere store avtaler innen blant annet havbasert vindkraft i Storbritannia og vannkraft i Sørøst- Europa. Viktige hendelser i kvartalet Statkraft og Boliden Odda har inngått en omfattende

 • Q12012 Statkraft AS - kvartalsrapport KORR._tcm10-21639.pdf

  31 34 37 40 43 46 49 52 uke 2011 2012 Median Året TWh 2012 2011 2011 Produksjon, teknologi Vannkraft 16,5 13,1 46,0 Vindkraft 0,3 0,3 0,8 Gasskraft 0,6 ... Investeringer i økt kapasitet (1373 millioner kroner) Gasskraft (Knapsack II) i Tyskland Vannkraft i Norge Vannkraft utenfor Norge Vindkraft i Storbritannia og Sverige Fjernvarmeanlegg i Sverige og