Statkraft i världen

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi. Statkraft har 3700 anställda i över 20 länder. 91% av vår produktion är förnybar energi.

Infographic