Statkraft i Sverige

Två vindkraftverk i ett vintrigt skogslandskap

Statkraft är Sveriges fjärde största elproducent. Vi driver 55 vattenkraftverk i Sverige som totalt producerar 5,4 TwH. Tillsammans med SCA och Södra utvecklar vi vindkraftparker i Jämtland, Västernorrland och södra Sverige

Bild på verket i Laholm

Statkraft har fjärrvärmenät i fyra städer där cirka 95 procent utgörs av förnyelsebar eller återvunnen energi. Statkraft har fjärrvärmenät i fyra städer där cirka 95 procent utgörs av förnyelsebar eller återvunnen energi.

Statkraft Financial Energy AB bedriver elhandel och portföljförvaltning. De anställda har erfarenhet av fysisk produktion, den kommersiella elmarknaden, råvarubörser samt ränte-och valutamarknader.