Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Portföljförvaltning

Den nordiska elmarknaden är dynamisk och föränderlig. Statkraft Financial Energy är en aktör i marknadens centrum med bra inblick i marknadens utveckling.

Statkraft Financial Energy är en betydande portföljförvaltare av elkraft, elcertifikat och koldioxid som övervakas av svenska Finansinspektionen. Portföljerna förvaltas i den valuta och det prisområde som kunden väljer.

Varje portfölj förvaltas av en utsedd förvaltare som fokuserar på handeln och de beslut som måste fattas. Normalt baseras förvaltningen på kundens riskpolicy.

 

Kontakt

Per Rosenqvist
Statkraft Financial Energy
+46734077725
per.rosenqvist@statkraft.com

Hit kan du vända dig med frågor om regelefterlevnad:

SFE_Compliance@statkraft.com