Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Motpartsprodukter

Statkraft erbjuder elhandel och portföljförvaltning i Statkraft Financial Energy. Där erbjuder vi prissäkringsmöjligheter i SEK eller i andra valutor inom el, elcertifikat, CO2, CERS, ursprungdsintyg GOO´s och Bra miljöval.

Leveranserna kan ske både finansiellt eller fysiskt. Företaget har en stor kunskap inom hela energiområdet och sedan år 2000 har vi en licens från Finansinspektionen.

Energi och prisområden

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala terminskontrakt för el i SEK, NOK och EUR. Valutarisken hos elpriset elimineras för kunden genom hedging i kundens egen valuta. Kontrakten är tecknade i lokal valuta vilket minskar de administrativa kostnaderna och riskerna med verksamheten.

Elcerifikat

Statkraft Financial Energy är en av de ledande aktörerna i Sverige på svenska elcertifikat. Vi ställer terminspriser upp till sex år. Utöver detta handlar vi på spotmarknaden och hanterar förfallodatum utifrån kundens egna önskemål. Statkraft Financial Energy erbjuder också portföljförvaltning av elcertifikat, på både diskretionär och rådgivande basis. Konceptet skräddarsys för varje enskild kund.

Koldioxidkontrakt och Certified Emission Reduction (CERS)

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala koldioxidkontrakt i SEK, NOK eller EUR. Även Certified Emission Reduction (CERS) kan erbjudas i olika projekt, löptider eller byten. Vi erbjuder också portföljförvaltning för CO2, på både diskretionär och rådgivande basis.

Ursprungsintyg GOO´s och Bra miljöval

Statkraft Financial Energy erbjuder bilaterala kontrakt inom instrument som ursprungsintyg, Bra miljöval osv.

 

Kontakt

Per Rosenqvist
Statkraft Financial Energy
+46734077725
per.rosenqvist@statkraft.com

Hit kan du vända dig med frågor om regelefterlevnad:

SFE_Compliance@statkraft.com