Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Konsekvenser av klimatförändringar

Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att undersöka effekterna av klimatförändringar på Statkrafts energiproduktion och att rekommendera anpassningsåtgärder.

Klimatförändringar påverkar alla delar av Statkrafts verksamhet, vattenkraft, vindkraft och energi från biomassa. Det är också troligt att klimatförändringarna kommer att påverka hur politiken utformas kring energimarknaden och på så vis Statkrafts möjligheter.

Programmet kommer att bidra till att information tas fram till hela företaget om klimatförändringar och anpassningsåtgärder. Projekten innanför programmets portfölj handlar bland annat om sårbarhetsanalyser, den förnybara energins klimatpåverkan samt utveckling av metoder för att integrera klimatinformation vid beslutsprocesser.