Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Konkurrenskraftig vindkraft

Programmet ”Konkurrenskraftig vindkraft” behandlar både land och havsbaserad vindkraft och fokuserar på Norden och Storbritannien.

Programmets syfte är att skapa möjlighet för Statkraft att bli en av de ledande aktörerna vad gäller kostnadseffektivitet och att möjliggöra att Statkrafts kunskap om vindkraftsteknologi används vid beslutsfattande.

Projekten som handlar om vindbaserad energi handlar om att få kunskap om vindens resurser, driftoptimering, underhåll och installationer. När det gäller projekten inom landbaserad vindkraft handlar de flesta om driftoptimering och underhåll samt att förstå  vindkraftens miljöeffekter. 

Statkraft deltar i flertalet externa forsknings- och utvecklingsprogram, bland annat Offshore Wind Accelerator som drivs av Carbon Trust i Storbritannien, Norwegian Centre för Offshore Wind Energy (NORCOWE) och Norwegian Research Centre för Offshore Wind Technology (NOWITECH).

Läs mer här: