Portföljförvaltning

Den nordiska elmarknaden är dynamisk och föränderlig. Statkraft Financial Energy är en aktör i marknadens centrum med bra inblick i marknadens utveckling.

Statkraft Financial Energy är en betydande portföljförvaltare av elkraft, elcertifikat och koldioxid som övervakas av svenska Finansinspektionen. Portföljerna förvaltas i den valuta och det prisområde som kunden väljer.

Varje portfölj förvaltas av en utsedd förvaltare som fokuserar på handeln och de beslut som måste fattas. Normalt baseras förvaltningen på kundens riskpolicy.