Produkter & tjänster

Statkraft är en av de ledande aktörerna på den europiska elmarknaden. Vi har stor erfarenhet av att utveckla förnybar energi som exempelvis vattenkraft, vindkraft och fjärrvärme. Vi säljer fjärrvärme direkt till hushåll, men inte el – det erbjuder vi istället genom andra elhandelsbolag. Statkraft i Sverige har också produkter och tjänster på den finansiella marknaden.

Här kan du läsa om alla våra produkter och tjänster på: