Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
vindturbin
Photo: Ole Martin Wold

Montering av en vindturbin

Upphandling

Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika.

Hur blir man leverantör till Statkraft Sverige?

Statkraft Sverige ställer krav på att leverantörer ska uppfylla flera kriterar, så som samhällsansvar, miljö och kvalité.

 

 

Vad upphandlar vi?

Statkraft Sverige upphandlar tjänster på fler områden. Se nedan för en sammanställning av de områden där Statkraft Sverige upphandlar leverantörer:

 

  • Produktion/leverans/installation av elektronisk utrustning
  • Produktion/leverans/installation av mekanisk utrustning
  • Byggentreprenader
  • Konsulttjänster
  • Ramavtal

 

Kontraktsbestämmelser

Statkraft Sverige använder standardvillkor vid upphandlingar av leverantörer.

 

Kontraktsbestämmelser Tillämpningsområden
Allmänna inköpsvillkor  Köp av standardprodukter
Conditions of Contract Köp av elektromekanisk utrustning
ABK 09 Köp av tekniska konsulttjänster
AB 04, ABT 06 Köpa av bygg och anläggningsarbete