Vision, värden och strategi

Två Statkraftmedarbetare i gula arbetskläder. Ena håller i ett papper och pekar mot objekt utanför bild.

Vision

Vi levererar ren energi

Värden

Kompetent - Statkraft använder kunskap och erfarenhet för att uppnå ambitiösa mål och bli erkända som en ledande aktör inom ren energi.

Ansvarstagande - Statkraft skapar värden och värnar om anställda, kunder, miljö och samhället i stort.

Nyskapande - Statkraft tänker kreativt, identifierar möjligheter och utvecklar effektiva lösningar.

Strategi

I en värld präglad av stora klimatutmaningar är Statkrafts kärnprodukt mer efterfrågad och värdefull än någonsin. Behovet av ren energi innebär betydande tillväxtmöjligheter. Statkraft är unikt positionerat för att ta del av denna tillväxt och kommer att utveckla förnybar energi på ett sätt som stödjer en positiv samhällsutveckling.

Statkrafts ambition är att stärka sin position som det ledande företaget internationellt inom ren energi. Något som kan uppnås genom att använda Statkrafts konkurrensfördelar och kärnkompetens.

Strategin grundas på en utvärdering av marknadens efterfrågan och Statkrafts förmåga att skapa värde. Strategin har fem fokusområden:

  • Europeisk flexibel generering
  • Marknadsoperationer
  • Vattenkraft på tillväxtmarknader
  • Vindkraft
  • Fjärrvärme