Integritet inom Statkraft

Vårt integritetsarbete uttrycks i Statkrafts uppförandekod, som anger de förväntningar vi har på Statkrafts medarbetare och våra affärspartners.

Dessa dokument är en del av Statkrafts integritetsprogram och täcker alla våra kärnaktiviteter i relation till integritet.

Integritetsprogrammet är utformat för att ta ned etik och integritet från en principiell nivå till de praktiska problemställningar som våra medarbetare och samarbetspartners ställs inför. Vi anser att sunda etiska beslut kräver mycket övning, insikt och samarbete. Det är därför som integritetsprogrammet lägger stor vikt på tydliga riktlinjer och verklighetsnära utbildning. Dessutom har vi infört flera rutiner som gör det möjligt att följa upp resultat.

Vi är måna om att alla problem tas på allvar. Vår kommunikation fungerar som en säkerhetsventil för att säkerställa att alla inom och utanför Statkraft får sin talan hörd om de rapporterar oetiska handlingar. Alla som rapporterar ett faktiskt brott mot våra riktlinjer kommer att omfattas av anonymitet.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Integritet inom Statkraft 0,3MB .PDF
Statkrafts uppförandekod 0,1MB .PDF