Statkraftkoncernen

Bild på vattenfall i bergig miljö

 • Helägda av norska staten.
 • 3800 anställda och verksamhet i över 20 länder.
 • Kärnverksamhet inom vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme.
 • Ledande inom vattenkraft internationellt.
 • Europas största producent av förnybar kraft.
 • Global marknadsaktör inom energihandel.
 • Total årlig elproduktion på 56 TWh, förnybar andel utgör 97%.
 • 403 kraft- och fjärrvärmeverk med en total installerad kapacitet på över 20 242 MW.
 • 80 procent av den installerade kapaciteten finns i Norge och de nordiska länderna, 14 procent i nordvästra Europa och 6 procent i sydvästra Europa samt utanför Europa genom SN Power (joint venture mellan Statkraft och den norska investeringsfonden för utvecklingsländer Norfund).
 • Bygger ut vattenkraft i tillväxtmarknader utanför Europa genom SN Power.
 • Betydande utvecklare av vindkraft. Under 2012 färdigställdes Sheringsham Shoal havsvindpark utanför den brittiska kusten. (tillsammans med Statoil).

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Statkraft In Brief 2013 1,9MB .PDF
Our power plants - 2012 0,9MB .PDF
Legal stuctures 2013 0,2MB .PDF