Statkraftkoncernen

närbild på vattenfall i bergig miljö
 • Helägda av norska staten.
 • 4000 anställda och verksamhet i 16 länder.
 • Kärnverksamhet inom vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme.
 • Ledande inom vattenkraft internationellt.
 • Europas största producent av förnybar energi.
 • Global marknadsaktör inom energihandel.
 • Total årlig elproduktion på 63 TWh, förnybar andel utgör 97%.
 • 359 kraft- och fjärrvärmeverk med en total installerad effekt på cirka
  19 300 MW.
 • 28 fjärrvärmeverk med en installerad effekt på 787 MW.
 • 68 procent den installerade effekten finns i Norge, 8 procent i Sverige, 17 procent i övriga Europa samt 5 procent i övriga världen.
 • Bygger ut vattenkraft i tillväxtmarknader utanför Europa.
 • Bygger Europas största landbaserade vindkraftsanläggning i Mitt-Norge.

Nedladdningar

Titel Storlek Typ
Statkraft In Brief 2013 1,9MB .PDF
Our power plants - 2012 0,9MB .PDF
Legal stuctures 2013 0,2MB .PDF