Upphandlingar

Statkraft Sverige har detaljerade riktlinjer som ska säkerställa att det finns en tydlig struktur och att alla leverantörer ska behandlas lika.

Hur blir man leverantör till Statkraft Sverige?

Statkraft Sverige ställer krav på att leverantörer ska uppfylla flera kriterar, så som samhällsansvar, miljö och kvalité.

Vad upphandlar vi?

Statkraft Sverige upphandlar tjänster på fler områden. Se nedan för en sammanställning av de områden där Statkraft Sverige upphandlar leverantörer:

  • Produktion/leverans/installation av elektronisk utrustning
  • Produktion/leverans/installation av mekanisk utrustning
  • Byggentreprenader
  • Konsulttjänster
  • Ramavtal

Kontraktsbestämmelser

Statkraft Sverige använder standardvillkor vid upphandlingar av leverantörer.  

Kontraktsbestämmelser Tillämpningsområden

Allmänna inköpsvillkor

 Köp av standardprodukter

Conditions of Contract

Köp av elektromekanisk utrustning

ABK 09

Köp av tekniska konsulttjänster
AB 04, ABT 06 Köpa av bygg och anläggningsarbete