Vindkraft

Arbetare som sitter ovanpå ett vindkraftverk

Statkraftkoncernen har arbetat med vindkraft sedan 1997. Statkrafts första vindkraftspar i Sverige invigdes 2011. Idag äger och driver Statkraft i Sverige fyra vindparker; Stamåsen, Mörttjärnberget, Ögonfägnaden och Björkhöjden. Alla fyra ligger i Jämtland och Västernorrland.

 

Landskapsbild med vindkraftverk