Vattenkraft

Bild på en skog samt en flod som rinner genom

En stor del av Statkrafts elproduktion i Sverige kommer från vattenkraft. Statkraft äger och driver idag 54 vattenkraftverk i Sverige och den samlade produktionen uppgår till 5,4 TWh.

Vattenkraftverk omringad av barrskoggKraftverken styrs från driftcentralen i Sollefteå, där huvudkontoret för vattenkraftverksamheten finns. I Kvistforsen i Skellefteå och Laholm driver Statkraft även två av landets största kompensationsanläggningar av lax och havsöring.

Statkraft ska ha en trygg, säker och effektiv drift av våra 54 vattenkraftverk. Framöver vill vi rusta kraftverken och se över möjligheten att förstärka effekten i befintliga anläggningar.