Organisation

Organisationsschema som visar Statkrafts svenska organisation

Statkraft Sverige består av fyra olika affärsområden som leds av regionchefer tillsammans med några supportfunktioner.

Statkraft i Sverige består av fyra olika affärsområden, vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och energihandel, som leds av regionchefer. Affärsområdena får stöd av supportfunktioner inom kommunikation, HR, juridik och inköp.

I Statkraft finns också kraftverksgrupper i anslutning till kraftverken:

- Kraftverksgrupp Laholm

- Kraftverksgrupp Sollefteå

- Kraftverksgrupp Östersund