Fjärrvärme

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av alla bostäder och lokaler i Sverige.

Statkraft har fyra fjärrvärmenät i Sverige i, Kungsbacka, Trosa, Vagnhärad och Åmål . Andelen förnybar eller återvunnen energi i Statkrafts Sveriges fjärrvärmenät är ett normalår 99,9 procent. I de fyra fjärrvärmenäten producerar Statkraft cirka 320 GWh per år.