Fjärrvärme

Vindkraftverk i horisonten

Fjärrvärmen svarar idag för omkring hälften av all uppvärmning av alla bostäder och lokaler i Sverige.

Statkraft har fyra fjärrvärmenät i Sverige i, Kungsbacka, Trosa, Åmål och Vagnhärad. Andelen förnybar eller återvunnen energi i Statkrafts fjärrvärmenät är ett normalår cirka 95 %. I de fyra fjärrvärmenäten producerar Statkraft cirka 320 GWh per år.