Statkrafts vindkraft i norra Sverige

Bild på vindkraftverk

Statkraft äger fyra vindparker och driver ett flertal vindkraftsprojekt i Västernorrland och Jämtland.

Sammantaget  är det en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på 2,5 TWh per år. Det ger förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 1,7 miljoner ton per år.