Stationsupprustning i Järnvägsforsen

Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

Upprustningen är mycket omfattande och berör bland annat el- och kontrollutrustning, åtgärder på generatorer och turbin, byte av transformator, åtgärder på ställverk, byte av hydraulaggregat, nytt ventilationssystem och nytt reservkraftsaggregat.

Järnvägsforsen är en av Statkrafts största anläggningar har så kallade långaxlade aggregat. Generatorn är placerad i marknivå med en 45 meter lång axel ner till turbinen som är placerad under vatten med ledapparat och löphjul.

När upprustningen är klar kommer Järnvägsforsen att ge klimatvänlig energi i minst 20 år, utan att kräva några större underhållsåtgärder. Upprustningen innebär även en stor miljömässig förbättring då mängden olja minskas i anläggningen.

Arbetet på plats startade i juni 2019 och beräknas vara klar i december 2019.

Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 125 miljoner kronor.

  • Normalårsproduktion: 420 GWh
  • Effekt: 100 MW
  • Byggår: 1976
  • Aggregat: Två francisturbiner
  • Fallhöjd: 87 meter
  • Lokalisering: Ånge kommun, Västernorrlands län