Kvistforsens kraftstation

Bild på insidan av Kvistforsens kraftstation

Kvistforsens kraftstation

Statkraft genomför upprustningsarbeten på sammanlagt 220 miljoner kronor på Kvistforsens kraftstation som ligger i Skellefteälven i Skellefteå kommun.

Projektet omfattar renovering av kraftstationens turbiner, generatorer och vattenvägar. Åtgärderna medför bland annat att turbinerna blir miljövänligare genom minskad användning av smörjolja. Totalt kommer oljemängden i kraftverket att ha minskat med 32 kubikmeter efter dessa åtgärder.

Statkraft har också rustat upp el- och kontrollutrustning samt intagshydraulik för och att genomföra reparationer i spillfåran.

Projektet har beviljats medel för ett första aggregat och dess vattenväg och inväntar investeringsbeslut för ett andra aggregat.

Arbetet beräknas pågå 2013-2017.