Kartläggning i Ljungan

Bild på floden Ljungan

Statkraft startade i början av 2014 Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk.

Målen med projektet är att värdera hur de fysiska förutsättningarna, så som vattenflöde och bottenstruktur, påverkar biologin i området.

Statkraft har bland annat med hjälp av forskare från Norge genomfört dykningar i den nedre delen av Ljungan. Vid dykningarna undersöktes om bottenmiljön är gynnsam för laxen. Svaren kommer att ge information om var laxen trivs bäst samt vara vägledande för vilka eventuella åtgärder som Statkraft och de andra aktörerna behöver vidta för att ge laxen bättre livsförutsättningar.