Hylte och Jakobssjö

Bild på Hylte damm, omringad av skog och floden som rinner genom landskapet

Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

Arbetena beräknas vara klar till sommaren 2020. Budgeten är drygt 260 miljoner kronor.

Ny betongdamm, utskov och jorddamm kommer att byggas i Hylte. Dammen kommer efter ombyggnad att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten som idag. 

Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna byggs också. I Jakobssjö kommer viss förstärkning av främst nedre delen av dammslänterna att göras och instrumentering för dammövervakning kommer att installeras.