Sverige

 • Hylte och Jakobssjö

  Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

  Bild på Hylte damm, omringad av skog och floden som rinner genom landskapet Vattenkraft
 • Kartläggning i Ljungan

  Statkraft startade i början av 2014 Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk.

  Bild på floden Ljungan Vattenkraft
 • Kvistforsens kraftstation

  Statkraft genomför upprustningsarbeten på sammanlagt 220 miljoner kronor på Kvistforsens kraftstation som ligger i Skellefteälven i Skellefteå kommun.

  Bild på insidan av Kvistforsens kraftstation Vattenkraft
 • Statkraft och Södra Skogsägarna

  Statkraft och Södra enades i oktober 2009 om ett samarbete inom förnybar energi. Projektet innehåller ett tjugotal parker i södra Sverige med sammanlagt 230 vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på cirka 2 TWh. Denna förnybara energi kan ersätta fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppet med över 1,4 miljoner ton per år.

  Kustbild med havet i bakgrunden. Ett vindkraftverk står nära havet Vindkraft
 • Statkrafts vindkraft i norra Sverige

  Statkraft äger fyra vindparker och driver ett flertal vindkraftsprojekt i Västernorrland och Jämtland.

  Bild på vindkraftverk Vindkraft