Sverige

 • Hylte och Jakobssjö

  Under 2016 startar arbeten med dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte damm samt Jakobssjö som ligger i Hylte kommun i Hallands län.

  Bild på Hylte damm, omringad av skog och floden som rinner genom landskapet Vattenkraft
 • Kartläggning i Ljungan

  Statkraft startade i början av 2014 Ljunganprojektet tillsammans med bland annat Ljunganfiskarna, Fiskevårdsområdena och kommunen för att kartlägga ekologin nedströms Viforsens kraftverk.

  Bild på floden Ljungan Vattenkraft
 • Skallböle kraftstation

  Statkraft genomför dammsäkerhetshöjande åtgärder i vattenkraftsanläggningen Skallböle i Sundsvalls kommun. Rustningen ska göra det möjligt att släppa igenom större vattenmängder och det blir därmed ännu säkrare att bo nedströms kraftverket.

  Vattenkraft
 • Stationsupprustning i Järnvägsforsen

  Statkraft genomför en omfattande stationsupprustning i Järnvägsforsen, som ligger i Ånge kommun i Västernorrlands län.

  Vattenkraft
 • Säkerhetshöjande åtgärder i Ängabäck

  Statkraft planerar att genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Ängabäcks dammanläggningar för att kunna hantera högre vattenflöden.

  Vattenkraft