Teknisk analys

Bild inuti kraftverk, stora rör som går åt alla håll

Bra överblick över ny energiteknik och förståelse för utvecklingen i energibranschen blir allt viktigare för att utveckla Statkrafts egna strategier.

Genom analyser och mer djupgående studier utvecklar vi vår kunskap om olika teknikers framtida marknadspotential och kostnadsutveckling. Tillsammans med modeller för de olika teknikernas energikostnader är detta viktiga faktorer i Statkrafts långsiktiga prisprognoser.