Immateriella rättigheter

Flygfoto av inlopp till Skeens kraftstation

Statkraft vill skydda sina egna immateriella rättigheter och samtidigt respektera andras rättigheter.

Genom en medveten och samordnad hantering av immateriella rättigheter vill vi bidra till att Statkraft skapar ekonomiskt mervärde, får konkurrensmässiga fördelar samt kan operera fritt på marknaden utan stor risk för konflikter.

Arbetet med immateriella rättigheter på Statkraft omfattar följande områden:

  • Patent – skydd av en praktisk lösning på ett tekniskt problem
  • Varumärke – ensamrätt till kännetecken för varor och tjänster, namn och logotyper
  • Know how – kunskap och erfarenhet som ger konkurrensfördelar
  • Affärshemligheter – marknadskännedom, teknisk kunskap, strategiska planer m.m.
  • Upphovsrätt – litterära eller konstnärliga verk

Statkraft har särskild kompetens inom immateriella rättigheter inom avdelningen Innovation & Tillväxt. Avdelningen bistår Statkraft-koncernen i frågor som rör immateriella rättigheter och upphovsrätt