Konsekvenser av klimatförändringar

lummig bild vid Laholms kraftverk

Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att undersöka effekterna av klimatförändringar på Statkrafts energiproduktion och att rekommendera anpassningsåtgärder.

Klimatförändringar påverkar alla delar av Statkrafts verksamhet, vattenkraft, vindkraft och energi från biomassa. Det är också troligt att klimatförändringarna kommer att påverka hur politiken utformas kring energimarknaden och på så vis Statkrafts möjligheter.

Programmet kommer att bidra till att information tas fram till hela företaget om klimatförändringar och anpassningsåtgärder. Projekten innanför programmets portfölj handlar bland annat om sårbarhetsanalyser, den förnybara energins klimatpåverkan samt utveckling av metoder för att integrera klimatinformation vid beslutsprocesser.