Konkurrenskraftig vindkraft

lyftkran som lyfter rotorbladen till ett vindkraftverk

Programmet ”Konkurrenskraftig vindkraft” behandlar både land och havsbaserad vindkraft och fokuserar på Norden och Storbritannien.

Programmets syfte är att skapa möjlighet för Statkraft att bli en av de ledande aktörerna vad gäller kostnadseffektivitet och att möjliggöra att Statkrafts kunskap om vindkraftsteknologi används vid beslutsfattande.

Projekten som handlar om vindbaserad energi handlar om att få kunskap om vindens resurser, driftoptimering, underhåll och installationer. När det gäller projekten inom landbaserad vindkraft handlar de flesta om driftoptimering och underhåll samt att förstå  vindkraftens miljöeffekter. 

Statkraft deltar i flertalet externa forsknings- och utvecklingsprogram, bland annat Offshore Wind Accelerator som drivs av Carbon Trust i Storbritannien, Norwegian Centre för Offshore Wind Energy (NORCOWE) och Norwegian Research Centre för Offshore Wind Technology (NOWITECH).

Länkar:

Offshore Wind Accelerator

Norwegian Centre för Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Research Centre för Offshore Wind Technology (NOWITECH)