Energi från biomassa

Bäck som går genom en skog

Programmet "Energi från biomassa" är kopplat till vår fjärrvärmeverksamhet.

Syftet är att reducera riskerna och bränslekostnaderna i Statkrafts fjärrvärmenät och att öka Statkrafts möjlighet att stärka sin position på den bio-relaterade marknaden.

Programmets projekt handlar om energiomvandlingstekniker, marknadsmekanismer för bioprodukter och systemlösningar. Statkraft deltar i Bioenergy Innovation Centre (CenBio).