Energi från biomassa

Programmet "Energi från biomassa" är kopplat till vår fjärrvärmeverksamhet.

Vacker skog med blommor runt träden samt en lite bäck som rinner igenom

Syftet är att reducera riskerna och bränslekostnaderna i Statkrafts fjärrvärmenät och att öka Statkrafts möjlighet att stärka sin position på den bio-relaterade marknaden.

Programmets projekt handlar om energiomvandlingstekniker, marknadsmekanismer för bioprodukter och systemlösningar. Statkraft deltar i Bioenergy Innovation Centre (CenBio).