Forskning och utveckling

Tre personer i byggkläder går i en tunnel

Våra FoU-satsningar är inriktade på de framtida behoven inom våra olika strategiska satsningsområden.

Genom specialinriktade FoU-program utvecklar vi konkurrensmässiga försprång och nya affärsmodeller i samarbete med nationella och internationella FoU-miljöer. FoU-programmen omfattar temaområdena vatten, vind och bioenergi.