Laxodling

laxtransport

Statkraft bedriver laxodling och sätter årligen ut cirka 250 000 laxar och havsöring i de vattendrag där vi utvinner vattenkraft. Verksamheten bedrivs för att delvis kompensera för det bortfall i fisket som utbyggnaden av vattenkraften gett upphov till. Statkrafts laxodling finns i Laholm och Skellefteå.

Så funkar det i laxodlingen

Under sommaren och hösten när fullvuxna laxar återvänder från sina långa vandringar i havet fångas utvalda och kontrollerade avelsfiskar in i stora bassänger där de får vara tills de blir lekmogna i november. När de väl blivit lekmogna kramas honan på rom och hanen på mjölke. Rommen blandas sedan med mjölken och blir befruktad under sköljning i vattendragen vid laxodlingarna.

I slutet av mars kläcks ynglen, som under första tiden lever av den näring som finns i gulsäcken. När den är slut flyttas ynglen till speciella tråg och utfodras med torrfoder. Utfodringen är anpassad för att få en så naturlig situation som möjligt. Efter första sommaren genomförs en första sortering. De största fiskarna blir utvandringsfärdiga redan efter första övervintringen medan de minsta får simma i bassäng ännu ett år.

När Statkraft ska sätta ut laxen transporteras de i stora tankar till de aktuella vattendragen. Väl på plats släpps de ut genom ett rör från tankbilen. Efter ett par timmars acklimatisering i vattnet startar fiskarna sin resa ut i de större haven.

Möt Daniel Axelsson som arbetar på Statkrafts laxodling i Laholm: