Miljöarbete inom vattenkraftverksamheten

vattenfall

De senaste åren har Statkraft växt inom vattenkraft i Sverige och har idag 55 vattenkraftverk, från Lagan i söder till Skellefteälven i norr. Expansionen har inneburit en möjlighet att fördjupa miljöarbetet inom affärsområdet.

Statkraft utvärderar löpande flera aspekter och risker och för att ständigt förbättra rutiner för uppföljning utifrån ett miljöperspektiv. Dessutom har vi uppdaterat miljöledningssystemet i syfte att minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om miljöprojekten inom vattenkraft här.

Statkrafts miljöarbete sker delvis inom ramen för Elforsk, Svenska Elföretagens Forsknings- och utvecklingsaktiebolag där Statkraft deltar tillsammans med flera av de större kraftproducenterna.

Statkraft är dessutom partner till HydroCen i Trondheim sedan 2016, Norges nya storsatsning på forskning om vattenkraft. Genom kunskap och innovation ska centret bidra till att förstärka Norges ledande position inom vattenkraft.

Läs mer om vår vattenkraftsproduktion här.