Statkrafts fiskeodlingar

Regleringen av vattendrag för att framställa förnybar energi påverkar den biologiska miljön. Statkrafts mål är att reglerade dammar och vattendrag ska ha ett naturligt och stort bestånd av fisk. I vissa fall är återställande åtgärder inte tillräckliga eller möjliga. Statkraft kompenserar då för förlusten genom kontinuerlig utsättning av fisk.

Fiskodlingarnas uppgift är att bevara och säkra stammarna så att varje vattendrag även i framtiden har sin unika stam av fisk. Totalt driver Statkraft åtta fiskodlingar, varav sex i Norge och två i Sverige samt två genbanker i Norge.

Laxodlingen i Laholm, som grundades redan 1930 är en av Statkrafts största med en årlig produktion av över 120 000 laxyngel. Närmare 90 000 laxsmolt sätt årligen ut i Lagan och cirka 30 000 i Nissan. Totalt producerar Statkrafts åtta fiskodlingar 475 00 lax- och öringsyngel per år och sysselsätter 24 medarbetare. Statkrafts årliga investeringar i åtgärder och utredningar rörande fisk uppgår till cirka 30 miljoner kronor.