Samverkan för god ekologisk potential vid Umeälven

Statkraft har ambitionen att alltid arbeta aktivt och i dialog med olika intressenter längs de vattendrag vi verkar i. Ett bra exempel på det är Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin, som tagit fram en rapport med 80 förslag på åtgärder för god ekologisk potential vid Umeälven.

Rapporten är unik då initiativet till den togs av en ideell förening som startades av de boende efter Umeälven i Vindelns kommun. I gruppens styrelse finns representanter från nio byar längs älven och Statkraft har tillsammans med bland annat länsstyrelsen, vattenmyndigheten och WWF ingått i en referensgrupp.

Föreningen har arbetat med att ta fram de åtgärder som avser god ekologisk potential genom att kartlägga maximal ekologisk potential. Arbetet avser kraftverken Tuggensele, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele i Umeälven i Vindelns kommun. Åtgärderna i rapporten, som samverkansgruppen har lämnat till berörda myndigheter, är restaureringsåtgärder i biflöden, vandringshinder, kontinuitetsproblem, erosionskontroll, avstängda vikar, fiskpassage och fågelhäckning.