Omlöp vid Anundsjö kraftverk

Statkraft värnar starkt om vår miljö och vill gärna vara föregångare i energibranschen. Ett resultat av vårt miljöarbete är vårt omlöp vid Anundsjö kraftverk som invigdes i september 2015 efter flera års arbete. Omlöpet är Sveriges hittills längsta fiskvandringsväg på 450 meter.

Den konstgjorda bäcken möjliggör för havsvandrande fisk att passera kraftverket för att leka. Inom några år kommer yngre fisk (smolt) kunna ta sig oskadda förbi kraftverket ut i havet. Där kan de växa till sig och sedan som vuxna återvända för att fortplanta sig - och med det har cirkeln slutits.


Fakta

  • Projektets totala byggkostnad är 21 miljoner kronor.
  • Anundsjö bygg har arbetat 12 000 timmar med projektet till en omsättning av 11,5 miljoner kronor.
  • Omlöpet är 450 meter långt.
  • Omlöpet har en lutning på max 2 %.
  • 85 000 m3 material har schaktats bort.
  • Biotopåtgärder har genomförts i den 4 km långa spillfåran (den gamla bäckfåran).
  • 11 300 ton grus och sten har fyllts på i spillfåran.
  • 330 000 små lax- och havsöringar har placerats ut i Norra Anundsjöån.
  • En fiskräknare är installerad för att dokumentera effekterna av åtgärderna.
  • 38 000 m2 gräs har såtts i området.