Oljeberedskap Skellefteälven – ett unikt samarbete

I Skellefteälven finns ett samarbete för oljeberedskap mellan Statkraft, Skellefteå Kraft, Vattenfall och Räddningstjänsterna i Arjeplog, Malå och Skellefteå. Tillsammans har kraftbolagen köpt in tre vagnar med utrustning för uppsamling och sanering, om ett oljeutsläpp skulle ske i någon av anläggningarna i Skellefteälven.

Vagnarna är utplacerade hos respektive Räddningstjänst. Räddningstjänsterna ansvarar för skötsel, underhåll och årliga övningar. Utrustningen kan även användas vid andra olyckor.