Miljöarbete i Sverige

Skog som reflekteras i sjö och färgar vattnet grönt

Vår verksamhet är vårt främsta bidrag till miljön. Statkraft har en tydlig inriktning mot ren energi och idag är Statkraft Europas största producent av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent.

Förutom att producera ren el tar Statkraft ett omfattande ansvar för miljön i och med insatsen för forsknings- och utvecklingsprogram som bidrar till att vi skapar möjligheter för framtidens miljövänliga energiproduktion.

En stor del av Statkrafts miljöarbete sker inom ramen för Sveriges jämförelsevis starka miljölagstiftning. För att uppnå långsiktiga resultat samarbetar vi kring miljöfrågorna med andra företag och organisationer inom energibranschen, exempelvis branschorganisationen Energiföretagen i Sverige. Utöver det driver vi själva miljöprojekt som är kopplade direkt till våra olika verksamheter. Några av de projekten kan du läsa mer här.