Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Distributionsrör
Norge
Foto: Mikal Sveen

Trondheim fjärrvärmeanläggning

Vagnhärad fjärrvärmeverk

Sverige / Fjärrvärme / Kraftverk

Statkrafts fjärrvärme i Vagnhärad är miljövänlig och bygger enbart på förnybara energikällor och effektiv teknik.

  • 2012
    Första driftsåret
  • 9 MW
    Installerad effekt
  • 11,3 GWh
    Årlig produktion

En bioboiler för förbränning av biobränslechips producerar markbelastningar för fjärrvärmenätet. Här har även en rökgaskondensator installerats som gör produktionen ännu effektivare.

Om det blir nödvändigt att stoppa biopannan eller det blir extremt kallt, har vi en reservpanna som använder t.ex. bioolja som bränsle.

Anläggningen har redan mycket god miljöpåverkan, men vi arbetar fortfarande för att vidareutveckla och förbättra anläggningen.

Fjärrvärmeproduktionen i Vagnhärad förser över 100 kundanläggningar med värme.

Byggt år: 2012
Andel förnybar energi: 100 %

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %
Sweden-Vagnhärad fjernvarme_Editor 1000x500.jpg
Vagnhärad fjärrvärme

Utforska vår verksamhet i Sverige